سوالات,جزوات,اخبار,پیام نور

خلاصه درس مبانی مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور
خلاصه درس مبانی مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور


بقیه در ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ahmad

خلاصه درس مباحث ویژه در مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور
خلاصه درس مباحث ویژه در مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور


بقیه در ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ahmad

خلاصه درس مالیه عمومی و خط مشی مالی دولتها رشته مدیریت دانشگاه پیام نور


خلاصه درس مالیه عمومی و خط مشی مالی دولتها رشته مدیریت دانشگاه پیام نور


بقیه در ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ahmad

خلاصه کتاب زبان انگلیسی عمومی دانشگاه پیام نور
خلاصه کتاب زبان انگلیسی عمومی دانشگاه پیام نور


بقیه در ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ahmad

خلاصه درس ریاضیات پایه رشته مدیریت دانشگاه پیام نور
خلاصه دروس ریاضیات پایه رشته مدیریت دانشگاه پیام نور


بقیه در ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ahmad

خلاصه درس روانشناسی سیاسی رشته مدیریت دانشگاه پیام نور
خلاصه درس روانشناسی سیاسی رشته مدیریت دانشگاه پیام نور


بقیه در ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ahmad

خلاصه درس حقوق اساسی رشته مدیریت دانشگاه پیام نورخلاصه درس حقوق اساسی رشته مدیریت دانشگاه پیام نور


بقیه در ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ahmad

خلاصه درس حسابداری و حسابرسی دولتی رشته مدیریت دانشگاه پیام نورخلاصه درس حسابداری و حسابرسی دولتی رشته مدیریت دانشگاه پیام نور


بقیه در ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ahmad

خلاصه درس حسابداری صنعتی ۱ رشته مدیریت دانشگاه پیام نورخلاصه درس حسابداری صنعتی ۱ رشته مدیریت دانشگاه پیام نور


بقیه در ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ahmad

خلاصه درس توسعه اقتصادی و برنامه ریزی رشته مدیریت دانشگاه پیام نورخلاصه درس توسعه اقتصادی و برنامه ریزی رشته مدیریت دانشگاه پیام نور


بقیه در ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ahmad

اسلاید شو

اسلاید شو

تصویر ثابت

ابزار هدایت به بالای صفحه