براساس تقویم آموزشی سال تحصیلی ۹۵-۹۴ دانشگاه پیام نور  مهلت ثبت درخواست تغییر رشته و تغییر گرایش برای نیمسال دوم ۹۵-۹۴ دانشگاه پیام نور از ۱ دی ماه آغاز و تا ۲۶ دی ماه ۹۴ ادامه خواهد داشت.


مهلت ثبت تغییر رشته و تغییر گرایش :

مهلت ثبت درخواست : ۱ دی ماه لغایت ۲۶ دی ماه ۹۴

در تقویم آموزشی نیمسال دوم ۹۵-۹۴ دانشگاه پیام نور مهلت ثبت درخواست تغییر رشته و تغییر گرایش از ۱ دی ماه لغایت ۲۶ دی ماه ۹۴ می باشد که دانشجویان باید به صورت حضوری درخواست کتبی در دانشگاه خود بدهند.

امکان تغییر رشته فقط برای دانشجویان مقطع کارشناسی وجود دارد و تغییر رشته در مقطع کارشناسی ارشد ممنوع می باشد.

تغییر رشته در پیام نور دارای قوانین و مقرارتی می باشد که دانشجویان به دو روش امکان تغییر رشته را دارند: