دانشجویان پیام نور با مراجعه به سیستم گلستان پیام نور به آدرس اینترنتی reg.pnu.ac.ir و استفاده از اموزش زیر می توانند نمرات تستی ، تشریحی ، عملی و میان ترم خود را مشاهده کنند


آموزش تصویری نحوه مشاهده نمرات
آموزش تصویری نحوه مشاهده نمرات
آموزش تصویری نحوه مشاهده نمرات
آموزش تصویری نحوه مشاهده نمرات