بر اساس اطلاعیه ای که در سیستم گلستان دانشگاه پیام نور اعلام شده است ، دانشجویانی که به دلایل موجه قادر به ثبت نام در موعد مقرر نشده اند می بایست جهت ثبت نام به کاربران مراکز خود مراحعه نمایند.

فرصت ثبت نام اینترنتی پذیرفته شدگان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور به پایان رسیده است و ممکن است برخی از پذیرفته شدگان بدلایلی موفق به ثبت نام اینترنتی نشده باشند.

به همین علت کلیه پذیرفته شدگان کارشناسی و کارشناسی ارشد سال ۹۴ دانشگاه پیام نور که پیش از این موفق به ثبت نام غیر حضوری و انتخاب واحد نشده باشند می توانند با مراجعه به مراکز پیام نور نسبت به تکمیل ثبت نام و ارائه مدارک خود اقدام کنند.

کلیه مراکز پیام نور آمادگی این را دارند که با پذیرفته شدگان همکاری لازم را در این زمینه انجام دهند.