نماینده مردم قم در خانه ملت  در صحن علنی مجلس خواستار رسیدگی به وضعیت شهریه دانشگاه‌های پیام نور شد

  احمد امیرآبادی فراهانی  دوشنبه ۱۲ بهمن ۹۴ در نشست علنی مجلس شورای اسلامی، در تذکر شفاهی خود با بیان اینکه وزیر علوم ۱۵ درصد شهریه دانشگاه‌های پیام نور را افزایش داده است و این شهریه ها را نیز تقسیط نمی کند، گفت: در گذشته تا پایان ترم به دانشجویان اجازه داده می شد در  کلاس ها شرکت کرده و بخشی از شهریه را پایان ترم دریافت می کردند اما متأسفانه دیگر این کار هم صورت نمی گیرد