مهلت ثبت و درخواست مهمان موقت و مهمان دائم برای نیمسال اول 96-95 دانشگاه پیام نور برای کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور مجددا تمدید شد.

مهلت ثبت و درخواست مهمان موقت طبق اعلام سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور از تاریخ 4 مهرماه لغایت 6 مهرماه 95 ادامه خواهد داشت.

پیش از این نیز مهلت ثبت و درخواست مهمان موقت دانشجویان یکبار تا تاریخ 25 شهریور ماه تمدید شده بود که به دلیلی مشکلات بسیار زیادی که دانشجویان داشتند این زمان مجددا از تاریخ 4 مهرماه لغایت 6 مهرماه 1395 فقط به صورت مراجعه حضوری به مراکز تمدید گردید.

 


مهلت ثبت درخواست مهمان موقت و مهمان دائم :

مهلت ثبت درخواست : از 4 مهر ماه لغایت 6 مهرماه 95  – فقط به صورت مراجعه و درخواست حضوری به مراکز

نکته مهم : دانشجویان پیام نور در این بازه زمانی مهلت تمدید شده فقط به صورت حضوری به مراکز خود می توانند درخواست خود را به کارشناس رشته ارائه بدهند و کارشناسان می توانند درخواست دانشجو را در سیستم گلستان ثبت کنند

تذکر مهم 1 : توجه داشته باشید در صورتی که در سیستم گلستان درخواست مهمان داده باشید تا زمانی که وضعیت شما در سیستم گلستان مشخص نشود که با مهمان شما مبدا و مقصد موافقت کرده است یا خیر ، امکان انتخاب واحد در نیمسال اول 96-95 را نخواهید داشت.

نکته مهم 2 : دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد می توانند از امکان مهمان شدن استفاده کنند به شرط آنکه مرکز مقصد مقطع – رشته و گرایش شما را داشته باشد.

 

افزایش شهریه دانشجویان مهمان : دانشجویان پیام نور توجه داشته باشند در صورتی که اقدام به درخواست مهمان کنند شهریه آنها افزایش پیدا خواهد.